Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

FloydTheBarber
4804 b0f4 500
FloydTheBarber
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viachlodnawdowa chlodnawdowa
FloydTheBarber
1344 2ccc
DeNiro and Scorsese
Reposted frommaskopatol maskopatol viaGabreiila Gabreiila
FloydTheBarber
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viazosienieczka zosienieczka
FloydTheBarber

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin

July 06 2015

FloydTheBarber
0301 b872
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass

amusementforme:

idon-tevenwantoknow:

THERE’S TIMES WHEN I WANT A RUSTIC CABIN IN THE WOODS AWAY FROM ALL SOCIETY

image

THEN THERE’S TIMES WHEN I WANT A MODERN ASS HOUSE

image

THEN I’M LIKE I’LL ACCEPT NOTHING MORE THAN A VICTORIAN MANOR

image

THEN I WANT A PENTHOUSE IN THE MIDDLE OF NEW YORK

image

THEN I WANT ONE OF THOSE HOUSE MADE OUT SHIPPING CONTAINERS

image

THEN I WANT A FRENCH CHATEAU

image

BUT I ALSO WANT A TREE HOUSE

image

AND FALLINGWATER

image

AND A LITTLE COTTAGE ON THE OCEAN

image

HOUSES ARE SO COOL

image
Reposted fromPoooly Poooly viaspaceships spaceships
FloydTheBarber
FloydTheBarber
Reposted fromweightless weightless vianoisetales noisetales
FloydTheBarber
3221 86be
Reposted fromseverine severine viafellogen fellogen

July 05 2015

FloydTheBarber
5990 80fd 500
Reposted fromfoods foods
FloydTheBarber
6022 6d63
Reposted fromzciach zciach
FloydTheBarber
6335 e829
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
FloydTheBarber
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
FloydTheBarber
6337 cbff
Reposted fromthomasp thomasp
FloydTheBarber
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianoisetales noisetales
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
FloydTheBarber
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viairmelin irmelin

July 02 2015

FloydTheBarber
7152 133d
Reposted fromnanosecond nanosecond vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl